- Foreldre må betale SFO

Rogaland Fremskrittsparti vil kjempe mot offentlige tilskudd til skolefritidsordningen (SFO).