To barnehager legger ned

Gand kirkes barnehage legger ned driften fra 1. juli. Det samme gjør Høyland menighetsbarnehage.