Jærkommunar får ungdom i arbeid

I samarbeid med sosialetaten har det interkommunale selskapet Jæren Industripartner AS tilbud til unge under 21 år som står i fare for å enda som sosialhjelpmottakarar.