Randaberg med 10 millioner kr. i overskudd

Randaberg kommunes regnskap for 2004 viser et overskudd på 10 millioner kroner. Hovedårsakene er redusert driftsnivå og høyere kompensasjon fra staten.