KrF vil ha ny skjenkesak

Stavanger Kristelig Folkeparti går inn for at skjenkebestemmelsene tas opp til ny politisk behandling.