«Vestavind» på hjelmelandsk

Hjelmeland teaterlag har en måneds øving bak seg, men ennå er det et par detaljer som må sitte bedre når de i morgen harselerer over det første av fire tiår.