Bybane tidligst i 2010

Dobbeltsporet på Jærbanen har satt fortgang i utredningene om by— eller kombibane på Nord-Jæren.