Flere laksebabyer

Fister Smolt har søkt om å øke produksjonen av laksebabyer. Ifølge driftsleder Lars Frønsdal er planen å øke antallet fra 900.000 til 2,4 millioner sjøklar smolt i året. Fiskene vil ende i merdene til Marine Harvest. Fister Smolt har fire ansatte og eies av investorer i Hjelmeland.