Sevland forventer full Ryfast-utredning

Leif Johan Sevland (H) forventer at Vegvesenet kommer med en fullstendig utredning av alternativ 5 for Ryfast over Hundvåg.