Bølgevarsel! Bølgedans

At livet går i bølger, har aldri vært mer sant enn i en Rib. Detfikk Tone Levett merke.