• Pål Christensen

Bom for buss og drosje

En ny bomsperring med betaling for busser og drosjer skal innføres ved terminalbygget på Stavanger lufthavn, Sola.