Får ikke penger til å lage regler for Jærstrendene

Regjeringen har utvidet Jærstrendene landskapsvernområde, menFylkesmannen får ikke penger til å lage nye forvaltningsregler.