Barn nr. 35 i denne dåpskjolen

Dåpsbarnet Samira Ana var bare fem uker. Men dåpskjolen var til gjengjeld 135 år.