Norske tomater sunnere enn antatt

Ferske norske tomater inneholder større mengder av viktige helsestoffer enn tidligere antatt. Det viser forsøk fra Finnøy og Klepp som nå vekker internasjonal interesse