Ikke lokalt forbud mot legers gratisreiser

Helse Vest har ikke noe forbud mot at leger får delta på gratis kongressreiser. Heller ikke SiR.