Utbygging kan gi sosiale problem

Forsking viser at det kan koma problem i kjølvatnet av nye bydelar med store barnekull og mangel på samlingsplassar og felles haldepunkt.