- Revisorer må være aktsomme i omgangen med kundene sine