Pulverpøbel på ferde i Gjesdal: 40.000 bøker skadet etter hærverk