624 rogalendinger leverte ikke fangstrapport i fjor