Ny plan til debatt

Hovedmålet for handlingsplanen, «Samarbeid for deltakelse og kvalifisering handlingsplan for bedre integrering av flyktninger og innvandrere i Sandnes kommune» er: