Time tapte tre av tre

I løpet av halvtannet år har Time kommunevært involvert i tre rettssaker. Alle er tapt.