Undergrunnen er nær

Sandnes trenger et konsertmiljø for rocketeundergrunnsband. Eivind Fuglestad har satt seg selv påsaken.