Verst for den enkelte

— I Stavanger er «voksne mindreårige» ikke noe stort problem, sier Karin Olsson Rosenlund, leder ved kommunens flyktningseksjon.