Gi en klem i julegave

Et brudd med gamle, dyre gavevaner kan oppleves som en stor lettelse. Men du må også være forberedt på enkelte følelseseksplosjoner.