Bergeland sin tur

I omkring 15 år har lærerne på Bergeland videregående skole ventet på rehabilitering og utbygging. Nå først våger de å tro på at det kan skje noe i 2001.