Følgjer reglane

— Me må retta oss etter kommune og fylke, ikkje den enkelte nabo, seier administrerende direktør i Schlumberger Skandinavia, Kjell Erik Østdahl