Det spøker for Vatnekrossen

Det spøker for en ny skole i Vatnekrossen. Rogaland fylkeslandbruksstyre aksepterer ikke at kommunen tar i bruk 90 dekar til offentlige formål i området.