Jordskifteverket tapper Rogaland

En langvarig strid om ny inndeling av landets jordskifteretter er avgjort av Landbruksdepartementet. Antall sokn reduseres fra 41 til 34.