Fra en protokoll

Anna Torgersen fra Haugesund sitter ved bordet. Hun har en oppgave å gjøre. Bestemt griper hun pennen.