• Folk frå bondelaga i Hå stilte i kommunestyremøtet tysdag for å markera misnøya med statens tilbod til bøndene. Dei markerte med å hindra dei blå politikarane å gå til matpause. Her er det Svein Arve Nygård (Frp) og ordførar Mons Skrettingland (H) som er stoppa. Jan Inge Haga

Vil ha jordbruksoppgjeret til debatt

Gamleordførar Terje Mjåtveit har bedt andre politikarar pressa på for å få drøfta landbruksoppgjeret i formannskapet, eller aller helst i kommunestyret.