• Det gode livet i Hå skal no opp til debatt. Aasland, Jarle

Kæ seie Håbuen?

-Ingen kjem utanom å tilhøyra ein kommune, og Hå har jubileum. Me startar difor med ein debatt om kommunestruktur og framtida, fortel biblioteksjefen.