• Her må det være greit å få endre grensene litt, mener leder av kommuneplankomiteen i Sandnes, Kåre-Ludwig Jørgensen (Frp) der de står og ser mot sør på Westco sitt anlegg på Stokka, Stanley Wirak (Ap) og fylkepolitikerne Ellen Solheim (KrF), fylkesordfører Janne Johnsen (H), Solveig Ege Tengesdal (KrF), Elin Schanche (H), Arne Bergsvåg (Sp), delvis skjult, men pekende Fride Solbakken (uavh.) og Hilde Gunn Bjelde (Ap). Jarle Aasland

Nå peker de i samme retning

Etter en busstur gjennom tettbygd og grissgrendt i Sandnes, klarte kommunen og fylkets politikere å enes om vesentlige utbyggingsområder i Sandnes øst samt transportløsninger.