• Søsknene Dima, Neda og Nael Ibrahim utenfor huset der de bodde med foreldrene og lillebroren Zoher den første tiden etter at de ble sendt ut av Norge til Jordan i fjor. For andre gang setter ungene sin lit til norsk rettsvesen, som ga dem medhold i fjor uten at det endret deres situasjon. Jon Ingemundsen

Utsendte Neda håper før ny rettssak mot UNE

Den palestinske 13-åringen Neda Ibrahim og hennes familie setter sin lit til at Oslo tingrett denne gangen skal sørge for å åpne veien tilbake til Norge og Sandnes.