Lysefjorden kjempar for ferja

Ferjetilbodet i Lyse— fjorden blir kutta så mye at dei fastbuande vurderer å flytta ut. Dei gruar seg til snøen som i stor grad isolerer bygdene i Forsand.