Skipsvrak kan bli liggende i naturreservat

Usikkerhet rundt finansieringen fører trolig til at skipsvraket «Hedlo», som ligger på et skjær ved Urter i Karmøy kommune, ikke vil bli fjernet i år.