• Regimentveiens utkjørsel på Revheimsveien blir regnet som det farligste trafikkpunktet i distriktet av Aftenbladets lesere. Jon Ingemundsen

Stavangers farligste vei

Aftenbladet spurte forrige uke leserne hvor de mente det var farligst i trafikken. I Stavanger var det en vei som skilte seg ut: Regimentveien.