Væpnet aksjon mot hus på Rennesøy

Politiet fikk melding om overfall.