• Terje Mjåtveit (Nærbølista) fryktar for kommunen sine inntekter i framtida. Knut S. Vindfallet

- Ingen rosenrød kommuneplan

Kommuneplan for Hå er samrøystes vedtatt. Tidlegare ordførar Terje Mjåtveit (Nærbølista) meiner situasjonen ikkje er så rosenrød som det kan sjå ut.