• Den maksimale høyden i prosjektet er i utgangspunktet lik Victoria Hotell, som er nærmeste nabo innover mot Vågen. FOTO: Alliance Arkitekter

Nytt hotell på Holmen

Kommunen er positiv til nytt forslag om hotellutbygging på Holmen, selv om det går hardt ut over den eksisterende bebyggelsen.