• Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese, til venstre, prosjektleder Dag Jørund Lønning og boligbygger Cato Østehus er alle med i tenketanken Jærsmiå. Egil Ø. Nærland

Bønder havner i krysspress

Manglende dialog har ført til et unødvendig høyt konfliktnivå i arealsaker på Jæren. Det mener medlemmene i tenketanken Jærsmiå.