• 139 Luftving i Bardufoss har ifølge Luftforsvaret bedt om - og mottatt rapporter om vedlikeholdet på Sola. Staben på Sola har ikke fått svar på rapportene.-Det at de ikke besvares direkte tilbake betyr ikke at de bare legges bort eller ignoreres, svarer Luftforsvaret. Fredrik Refvem

Luftforsvaret erkjenner dårlig vedlikehold på Sola

Luftforsvarets øverste sjef forventer at Vestlandets eneste beredskapsbase skal kunne ta imot jagerfly. Vedlikeholdsforfallet skal vurderes.