Sink årsak til fiskedød i Håelva

Utslipp av sink ser nok en gang ut til å være årsaken til fiskedød i Håelva i Rogaland.