Drøset

Eg e ein gammale mann. Gjerna. For av og te seie eg: «Det va bedre før!»