Ingen veg utanom bomring på Haugalandet

Dersom haugesundsområdet skal få realisert viktige vegprosjekt dei neste ti åra, må bomfinansiering til, meiner ordførar Finn Martin Vallersnes (h) i Haugesund.