Bare 1,4 av 10 pasienter bor i nynorsk-kommune

Vel 126 000 av innbyggerne som sokner til Helse Stavanger bor i enbokmålskommune. Like mange er nøytrale. 41 000 sverger til nynorsk.