• Parkeringsplassen ved Stokkavatnet, på nordsida av Byhaugtunnelen, blir raskt for liten. Bildet er tatt klokka 18.30 onsdag. Privat

Kaotisk parkering ved Stokkavatnet

På godværsdager blir det ofte kaos på parkeringplassen som ligger på Tasta, på nordsiden av Byhaugtunnelen langs E 39, melder en leser. Turgåere tar plenen i bruk til parkering.