• Ballelager med plenty fôr foran ny vinter. Her fra gårdsbruk på Øksnevad. Odd Pihlstrøm

Sommeren bønder igjen fikk baller

Neppe noen gang før har det vært lagret så mange rundballer i landets største husdyr— og grovfôrfylke som nå.