• Batlam har blitt populær hos barna som besøker Vitengarden. Odd Kjetil Liland/Jærmuseet

Sjekk dette lammet!

Med sin medfødte «batman-maske» har han blitt en hovedattraksjon på Vitengarden.