Kolleger støtter varslingen

Flere kolleger av "Ina" gir henne de beste skussmål — og støtter hennes beslutning om å varsle.