• Metkel Negassie Betew (t.v.) og Kjell Alrich Schumann fikk forvaringsdommer etter Nokas-ranet. Tingretten i henholdsvis Sør-Trøndelag og Asker og Bærum har kommet til at Schumann og Betew kan prøveløslates på spesielle vilkår.

NOKAS-løslatelser kan ende i Høyesterett

Kommer lagmannsretten til at NOKAS-dømte Kjell A. Schumann (48) og Metkel Betew (35) kan løslates, kan saken ende i Høyesterett.